A Felvételi honlap ITT , Facebook oldalunk pedig ITT érhető el | Moodle | CooSpace | etr | Intra | Szervezeti felépítés | Telefonkönyv | Oldaltérkép | PTE | FEEK

Andragógia

A képzés célja

Az andragógusképzés célja a törzsképzésben olyan szakemberek felkészítése, akik széleskörű társadalomtudományi, pedagógia és pszichológiai alapozás mellett ismerik a felnőttképzés történetét, sajátosságait, intézményes és intézményen kívüli formáinak működését, gazdasági és jogi környezetét, a felnőttképzés és az emberi erőforrás fejlesztés kapcsolatát.

Választható szakirányok (A felsoroltakból a képzés során egy szakirány választható.)


A felnőttképzési szervező szakirányon végzettek képesek a tanítás-tanulás teljes folyamatát tervezni, szervezni és irányítani. Alkalmasak a felnőttképzés iránti szükségletek felmérésére, a változó igényekhez igazodó tananyag-fejlesztésre, a tanulásszervezés különböző módjainak alkalmazására és magas szintű felnőttoktatás-módszertani kultúrával rendelkeznek. Képesek a képzési folyamat értékelésére, a képzési folyamat működtetésére értékálló minőségbiztosítási rendszerben.

A művelődésszervező szakirányon végzettek speciális tudásuk révén képesek kistelepülések, településrészek, intézmények, szervezetek és közösségek művelődési folyamatait tervezni, szervezni, koordinálni és továbbfejleszteni.


A személyügyi szervező szakirányon végzők alkalmasak a szervezetek humánerőforrás-gazdálkodásának fejlesztő, koordináló és irányító feladatai szakszerű ellátására, valamint elsősorban a személyes kapcsolatteremtésre épülő tanácsadási folyamatok megtervezésére és fenntartására, a munkavállalói problémákkal küzdők szakmai szocializációjának elősegítésére.


A megszerezhető végzettség

Andragógus (a szakirány megnevezésével). A végzett a BA (bachelor) cím viselésére jogosult, és eredményei függvényében mesterképzésre (MA vagy Msc) jelentkezhet.

A képzés mintatanterve