A Felvételi honlap ITT , Facebook oldalunk pedig ITT érhető el | Moodle | CooSpace | etr | Intra | Szervezeti felépítés | Telefonkönyv | Oldaltérkép | PTE | FEEK

Emberi erőforrások felsőoktatási szakképzés

Személyügyi szakirányon és humánpolitikai szakirányon

A felsőoktatási szakképzettséggel legjellemzőbben betölthető FEOR szerinti munkakör(ök): 

  • 2524 Képzési és személyzetfejlesztési szakértő 
  • 3410 Oktatási asszisztens 
  • 3520 Munkaerő-piaci szolgáltatási ügyintéző 
  • 3631 Konferencia- és rendezvényszervező 
  • 3653 Társadalombiztosítási és segélyezési hatósági ügyintéző 
  • 4112 Általános irodai adminisztrátor 
  • 4122 Bérelszámoló 
  • 4134 Humánpolitikai adminisztrátor

A képzési idő félévekben: 4 félév 

A felsőoktatási szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit 

- az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama teljes idejű képzésben: 1 félév (560 óra); részidős képzésben: hat hét (240 óra); - a besorolási szakon való továbbtanulás esetén a beszámítandó kreditek száma: 90 kredit (PTE FEEK Emberi erőforrások alapszak); 

- a képzési terület szerinti továbbtanulás esetén beszámítandó kreditek száma: legalább 30 kredit (gazdaságtudományok). 


A felsőoktatási szakképzés célja olyan gazdasági szakemberek képzése, akik megfelelő elméleti megalapozás birtokában képesek a gyakorlati ismeretek elsajátítására, és olyan gyakorlati esettanulmányok megoldására, amelyek szimulálják a vállalkozási gyakorlat folyamatát. Ismerik a vállalkozások tevékenységét szabályozó jogszabályokat, a vállalat piaci alkalmazkodásának legfontosabb pénzügyi feltételeit, továbbá a vállalati emberi erőforrás gazdálkodás korszerű eljárásait, tervezési, elemzési és értékelési módszereit. Tisztában vannak az emberi erőforrás alkalmazására vonatkozó jogszabályokkal, valamint azok fellelhetőségével ismereteik folyamatos szinten tartásához. Ismerik a bér- és jövedelemgazdálkodás elveit és alapvető alkalmazható módszereit. Ismerik az emberierőforrás-gazdálkodás szervezeti és információs rendszerének működését, valamint a felmerülő ügyintézés folyamatát, az eljárások menetét. 

A személyügyi szakirányon képesek részt venni a vállalati létszámgazdálkodás folyamatában, ismerik a bérelszámoláshoz szükséges dokumentumokat és azok tartalmát. Átlátják a személyügyi folyamatokat és alapismeretekkel rendelkeznek a vállalati munkaügyi folyamatok jogszabályi kérdéseinek vonatkozásában. 

A humánpolitikai szakirányon alkalmasak munkaközvetítőknél és vállalatoknál részt venni a toborzási és kiválasztási feladatok ellátásában. Ismerik az egyes munkakörökhöz kapcsolódó továbbképzési lehetőségeket és ennek ismeretében részt vesznek képzési programok szervezésében és általános szervezési feladatok ellátásában.

A megszerezhető végzettség:

  • felsőfokú humánpolitikai közgazdász-asszisztens
  • felsőfokú személyügyi közgazdász-asszisztens