A Felvételi honlap ITT , Facebook oldalunk pedig ITT érhető el | Moodle | CooSpace | etr | Intra | Szervezeti felépítés | Telefonkönyv | Oldaltérkép | PTE | FEEK

Impresszum

A PTE FEEK periodikája [ISSN 1586-0698].
Az oldalon/az oldalról közvetlenül elérhető tartalmak szerzői jogvédelem alá tartoznak!

Tudásmenedzsment

periodika

2013-tól csak elektronikusan jelenik meg!

 

Szerkesztő bizottság:

elnök: dr. Krisztián Béla, PhD, címzetes egyetemi tanár

felelős szerkesztő: Bodó László tudományos munkatárs (bodo.laszlo@feek.pte.hu)

 

Tagok:

dr. Agárdi Péter, CSC, habil. egyetemi tanár,

dr. Kleisz Teréz, PhD, egyetemi docens,

dr. Koltai Zsuzsa, PhD, egyetemi adjunktus,

dr. Oroszi Sándor, CSC, habil. egyetemi tanár,

dr. Vámosi Tamás, PhD, egyetemi adjunktus,

dr. János Réka és dr. Szamosközi István, Babeş-Bolyai Egyetem.


A szerkesztőség címe:

7633 Pécs, Szántó Kovács János u. 1/b

Kiadja a Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kara.

Felelős kiadó: dr. Nemeskéri Zsolt, habil. egyetemi docens, dékán.

ISSN 1586-0698

 

Terjesztéssel kapcsolatos információk:

Mészárosné Szentirányi Zita

PTE FEEK Szakkönyvtár és Dokumentumtár

Tel.: +36-72/501-500 / 22542 mellék

E-mail: szentiranyi.zita@feek.pte.hu

 

Formai követelmények és egyéb információk

Kérjük szerzőinket, hogy szövegeiket az alábbi formai követelmények figyelembevételével készítsék el:

A szöveg a MS Word bármelyik verziójában, sorkizártan, Times New Roman-betűtípussal (11 p betűméret) készüljön, maximum 1 szerző ív (szóközökkel együtt 40 000 leütés) terjedelemben. (A terjedelmi korlátoktól a szerkesztőség egyedi elbírálás alapján eltekinthet!)

A bekezdések első sorát 0,75 cm-es behúzással, a tabulátor (TAB) billentyű használata nélkül kérjük elkészíteni.

A szöveg folyamatos sorszámozású lábjegyzetekkel legyen ellátva, a legelső hivatkozástól kezdve Szerző–évszám–oldalszám formátumban. Például: Sarbak 2007. 15–17. Valamennyi lábjegyzet ebben a formátumban készüljön, a visszautaló és az oldalra vonatkozó rövidítések (Uo., i.m., ibid, p., pp., o., old.) kerülendők!

Több szerző felsorolása esetén, a következő formátumot várjuk: Lukinich 1933. 54–55.; Szabó 1940. 11. illetve Weszely 1929; Jankovich 1917.

Internetes forrás hivatkozások formátuma a lábjegyzetben: http://per-aspera.pte.hu [2014.11.24.]

Irodalom

Brüsztle (1874–1880)

Brüsztle, Josephus: Recensio universi cleri dioecesis Quinqueecclesiensis. I–IV. Tomus. Quinque-Ecclesiis, Typis Lycei Episcopalis C. Ramazetter, 1874–1880.

Fedeles–Pohánka (2005)

Fedeles Tamás – Pohánka Éva: Pécsi püspökség. In: Magyar Katolikus Lexikon. X. kötet.  Főszerk. Diós István. Szerk. Viczián János. Budapest, 2005. 768–771.

Fricsy (1993)

Fricsy Ádám: A pécsi egyházmegye vázlatos története. In: Tanulmányok a pécsi egyházmegye történetéből. I. Szerk. Fricsy Ádám. Budapest–Pécs, 1993. 13–26.

Kézi (2002)

Kézi Erzsébet: Az idegen nyelvek oktatásának politikai vetülete Klebelsberg koncepciójában. Valóság 45. (2002):11. 22–28. (http://www.valosagonline.hu/index.php?oldal=cikk&cazon=305&lap=0) [2011.02.09.]

 

Abstract

Kérjük szerzőinket, hogy készítsenek egy rövid angol nyelvű összefoglalót írásukról.

 

Szerzőink

Kérünk 1-2 sort a szerzőről, melyet a folyóirat végén jelenítünk meg.

 

Lektorálás

A cikkek szakmai lektorálása kb. 1 hónapot vesz igénybe.

 

Az oldalon/az oldalról közvetlenül elérhető tartalmak szerzői jogvédelem alá tartoznak!

Bármilyen kérdése esetén kérjük, forduljon a Szerkesztő Bizottsághoz.