A Felvételi honlap ITT , Facebook oldalunk pedig ITT érhető el | Moodle | CooSpace | etr | Intra | Szervezeti felépítés | Telefonkönyv | Oldaltérkép | PTE | FEEK

Játékpedagógia és szabadidő-szervező (először Pécsett)

A képzés célja:

Olyan pedagógusok, 6-14 éves korú gyerekekkel foglalkozó szakemberek, kollégiu-mokban dolgozó nevelőtanárok, idősek otthonában alkalmazott szociálpedagógusok, speciális nevelési problémákkal küzdő fiatalokkal foglalkozó szociális munkások képzése, akik képesek lesznek saját munkaköri feladataik ellátása során a játékpeda-gógia eszközeivel a konfliktusok megelőzésére, kezelésére, feszültségoldásra, az együttműködési képesség fejlesztésére, az önismeret formálására.

A képzés célja továbbá, hogy a résztvevők a szsabadidő-padagógiai alapműveltség birtokában képesek legyenek élményszerű szabadidős tevékenységeket, programokat tervezni, szervezni és irányítani, amely pozitívan hat a szemmélyiségfejlesztésre, a magatartáskultúrára. A képzés közvetve elősegíti a tanulók, illetve a programban résztvevők kommunikációs, esztétikai nevelését, kreatív személyiségének fejlődését.