A Felvételi honlap ITT , Facebook oldalunk pedig ITT érhető el | Moodle | CooSpace | etr | Intra | Szervezeti felépítés | Telefonkönyv | Oldaltérkép | PTE | FEEK

Protokoll szaktanácsadó és rendezvényszervező

A szak létrehozásának indoka, képzési célja:

Olyan szakemberek képzése, akik a szerzett ismereteik birtokában képesek a hazai és európai multinacionális vállalatok, közigazgatási, diplomáciai testületek, minisz¬tériumok, polgármesteri hivatalok és kulturális intézmények, szakmai érdekképviseletek rendezvényeinek koordinálására és lebonyolítására. A szakon végzettek képesek és készek továbbá a nemzeti történelmünk és kultúránk részét képező viselkedéskultúra szabályainak és hagyományai¬nak betartására és betartatására, az európaiságunknak megfelelő viselkedés alkalmazására és közvetítésére.

A szak alapadatai

- megnevezése: protokoll szaktanácsadó és rendezvényszervező,

- az oklevélben feltüntetett szakképzettség: protokoll szaktanácsadó és rendezvényszervező,

- a szak képzési területe: társadalomtudományok,

- képzési idő: 3 félév,

- a képzés munkarendje: levelező,

- kreditszám: 90 kredit.

 

A szak várható hasznosítási területei:

A képzés célcsoportjai: hazai és multinacionális vállalatok különböző szintű feladatkörökben, rendezvényszervezéssel foglalkozó munkatársai; politikai pártok, közigazgatási intézmények és kulturális intézmények szaktanácsadói; civilszervezetek szakértői; kommunikációs ügynökségek munkatársai; mindazon diplomások, akik a rendezvények tervezésében, lebonyolításában elméleti megalapozottságot és gyakorlati készségeket kívánnak szerezni.A képzés során szerzett tudások konkrét alkalmazási környezete: közigazgatási, államigazgatási testületek, diplomáciai testületek, minisztériumok, polgármesteri hivatalok, kulturális intézmények, érdekképviseletek, civilszervezetek, rendezvényszervező cégek, szállodák. A végzettek tevékenységrendszerének tevékenységi körei: vezető, középvezető, menedzser; tevékenységei: rendezvények, ünnepélyek, delegációs programok, hazai és nemzetközi konferenciák, ceremóniák előkészítése, megszervezése és lebonyolítása.

Jelentkezés, információ:

A képzésre főiskolai vagy egyetemi szintű diplomával vagy BA/MA diplomával rendelkezők jelentkezhetnek, a csatolt jelentkezési lap, valamint az oklevélmásolat együttes benyújtásával.

A jelentkezés határideje MEGHOSSZABBÍTVA: 2015. szeptember 30.

A képzés csak megfelelő számú jelentkező esetén indul!

A képzés költsége: 130.000 Ft/félév

A szakkal, a szak felvételével kapcsolatos további információ:

info@feek.pte.hu