A Felvételi honlap ITT , Facebook oldalunk pedig ITT érhető el | Moodle | CooSpace | etr | Intra | Szervezeti felépítés | Telefonkönyv | Oldaltérkép | PTE | FEEK

Tanári - andragógus tanár

A képzés célja:

a felnőttképzés elméletében jártas, gyakorlati megoldásokra felkészült, innovációra fogékony tanárok képzése, akik a képzéshez kapcsolódó önfejlesztés révén az élethosszig való tanulás segítésében a közoktatás, a szakképzés és a felnőttoktatás bármely területen részt tudnak venni. A képzés felkészít a tanulmányok doktori képzésben történő folytatására.
egyre jelentősebb számban vesznek részt felnőttek a formális, nem formális és informális tanulási folyamatokban, feltétlen szükségesnek látszik, hogy a közoktatás és a felnőttoktatás átjárható legyen a pedagógusok alkalmazását illetően is.
Az andragógus tanári szakképzettség további tanárszakként vehető fel, elsősorban azoknak a hallgatóknak a professzionalizálására szolgál, akik egy vagy több más tanári szakképzettségüket felnőttképzésben is kívánják hasznosítani.

Az andragógus tanári általános szakterületi, sajátos ismeretek:

  • Az andragógia tudománya. A felnőttkori tanulás szükségessége, a felnőttképzés kialakulásának történelmi, társadalmi, gazdasági okai. A felnőttképzés elmélete. A felnőttek tanulása. A felnőttoktatás/-képzés rendszerei, szervezetei, szereplői, jellemző szektorai, hazai és nemzetközi szabályozása.
  • Humánerőforrás-fejlesztési, -gazdálkodási stratégiák a felnőttképzés és a művelődés világában. Karriertervezés. Vezetéselméleti alapok, szervezet- és munkaerő-fejlesztés.
  • A felnőttképzés oktatás- és szolgáltatásmarketingje. A piackutatás alapvető módszerei.
  • A felnőttoktatás/-képzés szociológiai vonatkozásai. A tudás és a tanulás társadalmi meghatározottsága. Az emberi beruházás elmélete. Képzettségi és társadalmi hierarchia. A felnőttoktatás/-képzés mentálhigiénés és szociális funkciói, kapcsolat a társadalmi mobilitással, élethosszig tartó tanulás.
  • Tanulás- és oktatásszervezés a felnőttek körében. Andragógiai curriculumtervezés és tananyagfejlesztés. Tájékozottság a nemzetközi programokban, felkészültség programtervezésre.

Szakmódszertani ismeretek:

  • A felnőttképzés didaktikai alapjai. A felnőttek tanulásának jellemzői. A felnőttoktatók kulcskompetenciái.
  • Stratégiák, módszerek a felnőttképzésben. Nyitott képzés, távoktatás, e-learning, kooperativitás, projektmunka – elmélet és gyakorlat.
  • Gyakorlati ismereteinek mélyítése a felnőttképzés gyakorló szinterein.

Felvételi információ / Jelentkezési feltételek:

A szakra felvételi eljárás keretében lehet jelentkezni. Azok jelentkezését várjuk, akik már tanítói vagy tanári végzettséggel rendelkeznek, vagy valamely tanári végzettséget eredményező mesterszakra már sikeresen jelentkeztek. Előny ha a jelentkező a felnőttoktatásban dolgozik, vagy leendő munkahelyét itt szeretné megtalálni. 

Képzési jellemzők:

A képzési idő: 2–4 félév.

Főbb tárgyak:

Andragógia elmélet, Kulturális tőkeelméletek, Komparatív andragógia, Iskolarendszerű felnőttképzés, Munkaerőpiaci képzések iskolarendszerben és iskolarendszeren kívül, Humán erőforrás fejlesztés - személyügyi menedzsment, A felnőttképzési piac vizsgálata és marketingje, Szociálandragógia, Felnőttképzési curriculum tervezés, Felnőttképzési projektmenedzsment, A felnőttek tanulásának elmélete és módszertana - tanulási teljesítményértékelés, Nyitott képzés, távoktatási, e-learning, továbbá kompetencia-fejlesztés, szakmódszertani- és oktatási gyakorlatok. 

Elhelyezkedési lehetőségek:

a meglévő korábbi szakismeret(ek)nek megfelelően a felnőttképzés, felnőttoktatás, az állami és a vállalati képzés- és oktatás területén.