A Felvételi honlap ITT , Facebook oldalunk pedig ITT érhető el | Moodle | CooSpace | etr | Intra | Szervezeti felépítés | Telefonkönyv | Oldaltérkép | PTE | FEEK

Alapképzés (BA)

Andragógia

A képzés célja

Az andragógusképzés célja a törzsképzésben olyan szakemberek felkészítése, akik széleskörű társadalomtudományi, pedagógia és pszichológiai alapozás mellett ismerik a felnőttképzés történetét, sajátosságait, intézményes és intézményen kívüli formáinak működését, gazdasági és jogi környezetét, a felnőttképzés és az emberi erőforrás fejlesztés kapcsolatát.

Emberi erőforrások

A képzés célja

A fejlett piacgazdaságokban erős igény mutatkozik olyan gazdaságtudományokban jártas, módszertanilag felkészült, megfelelő szakmai és általános műveltséggel rendelkező gazdasági szakemberek iránt, akik közgazdasági, üzleti, vezetési, pszichológiai, szociológiai, etikai, politológiai, közigazgatási, jogi és kommunikációs ismereteikre támaszkodva képesek a munkaerőpiacok elemzésére, az emberi erőforrás-gazdálkodás funkcióinak ellátására, rendszereinek, eszközeinek működtetésére, a munkahelyi érdekegyeztetési folyamatok koordinálására, szervezési, elemzési, tervezési és döntés-előkészítési feladatok megoldására.A foglalkoztatási igény az ilyen, gyakorlati képességekkel is rendelkező végzettek iránt folyamatos, függetlenül a gazdaság fejlődésének, vagy növekedési ütemének mindenkori adott állapotától.

Informatikus könyvtáros

A képzés célja

Korszerű könyvtári–informatikai ismeretekkel rendelkező könyvtári és tájékoztatási szakemberek képzése a különböző könyvtártípusok, valamint a szaktájékoztatási feladatokat végző intézmények megalapozott gyakorlati szaktudást igénylő munkaköreinek ellátására. Képesek a különböző információhordozók, dokumentumok gyűjtésére, feldolgozására, tárolására és közreadására; a könyvtári munka és tájékoztatási tevékenység szervezésére. Felkészültek az információs szolgáltatások működtetésére; számítógépes szakirodalmi információs rendszerek alkalmazására.