A Felvételi honlap ITT , Facebook oldalunk pedig ITT érhető el | Moodle | CooSpace | etr | Intra | Szervezeti felépítés | Telefonkönyv | Oldaltérkép | PTE | FEEK

Informatikus könyvtáros minor

Informatikus könyvtáros „minor” szak az informatikus könyvtáros BA szakból kialakítva

A minor szak létrehozásának indoka, képzési célja:

 


Annak szándékával kialakított minor szak, hogy bármilyen más szakon BA-t vagy MA-t, illetve a korábbi képzési struktúrában főiskolát vagy egyetemet végzettek/végzők teljesíteni tudják az informatikus könyvtáros profilú mesterszak bemeneti minimum-követelményeit. Mindemellett a minor szak kiváló lehetőséget biztosít arra is, hogy az informatikus könyvtáros képzést teljesíteni nem kívánó hallgatók megszerezzék a munkájukhoz, kutatásaikhoz, életvitelükhöz szükséges információs kompetenciákat, azaz hogy más szakos hallgatók párhuzamos képzés keretei között alapvető ismereteket szerezzenek a modern információ- és könyvtártudomány területén, és ezt a tudást alkotó módon kapcsolják össze választott szakjukkal. Ez utóbbi célkitűzés természetesen következik az informatikus könyvtári terület interdiszciplináris sajátosságaiból.
A minor szak feladata, hogy 50 kredit értékű alapképzést nyújtson az informatikus könyvtáros szakterületek ismeretköreiben. Elvégzésével a hallgatók megszerzik a mesterszakra való bejutáshoz szükséges minimális kompetenciákat és szakmai ismereteket. Az informatikus könyvtáros szakokon továbbtanulni nem kívánók ugyanakkor a kurzusok elvégzésével képesek lesznek a különböző foglalkozási ágakban és foglalkoztatási szinteken, valamint a köznapi élet területén szükséges információs kompetenciák alkalmazására: pl. az információszükséglet felismerésének képessége, a releváns információ megtalálásának képessége, az információk feldolgozásának képessége, az információk hasznosításának képessége.


A minor szak elvégzésével a hallgató alapfokon képes lesz:
- a különböző könyvtártípusok, valamint a szaktájékoztatási feladatokat végző intézmények gyakorlati szaktudást igénylő munkaköreinek alapszintű ellátására;

- a különböző információhordozók, dokumentumok gyűjtésével, feldolgozásával, tárolásával és közreadásával kapcsolatos könyvtári tevékenységek alap-, illetve fejlettebb szintű ellátására;

- a rutinszerű könyvtári és információs szolgáltatások elvégzésére.

 

 A képzés mintatanterve

 

Jelentkezés, további információ:

Mészárosné Szentirányi Zita